Inżynieria i Kształtowanie Środowiska

VI Międzynarodowa Konferencja

Zielona Góra 01-02.06.2023 r.

Kalendarium

Kalendarium

30.03.2023
rejestracja on-line

30.03.2023
przesłanie tematu pracy wraz z abstraktem (w j. angielskim)

30.04.2023
opłata konferencyjna

26.05.2023
przesłanie posteru w wersji elektronicznej

Koszty uczestnictwa

Koszty uczestnictwa

Całkowity koszt konferencji obejmują m.in.: sesje plenarne i posterowe, catering, lunch, książka abstraktów, materiały konferencyjne, uroczysta kolacja, zwiedzanie (transport) instalacji gospodarki odpadami ZZO Marszów

 

Opłata pełna – 1300 PLN
Opłata dla studentów i doktorantów  –  900 PLN


Opłaty należy wnosić na konto:
Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.
Santander Bank Polska S.A.
PL 44 1500 1810 1218 1008 1824 0000
BIC: WBKPPLPP

Kontakt w sprawie opłat

Katarzyna Kozłowska
k.kozlowska@centrumenergetyki.com.pl

Rejestracja na konferencje

W celu zarejestrowania się na konferencję należy wypełnić formularz on-line

Tematyka konferencji

 • Elektromobilność 

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

 • Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

 • Adaptacja do zmian klimatu

 • Mikroplastik w środowisku

 • Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska

 • Obieg pierwiastków w środowisku antropogenicznym

 • Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

 • Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych

 • Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi

 • Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych

 • Ochrona przeciwpowodziowa

 • Efektywność energetyczna obiektów i systemów

 • Jakość i ochrona powietrza

 • Technologie oczyszczania wody i ścieków

 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

 • Zrównoważone zarządzanie energią w środowisku

 • SUITMA

Publikacje

Civil and Environmental Engineering Reports (Lista MEiN 70 pkt.)

https://ceer.com.pl

Termin nadesłanie prac: 31.05.2023, publikacja 2023/2024

Soil Science Annual (Lista MEiN 70 pkt.)

http://www.soilsa.com/en 

Termin nadesłanie prac: 01.06.2023, publikacja 2023/2024, dodatkowa opłata – zgodnie z informacjami na stronie czasopisma

Toxics (Lista MEiN 70 pkt., IF 4.146)

https://www.mdpi.com/journal/toxics/special_issues/Pollution_Agriculture_Mitigation 

Termin nadesłanie prac: 31.05.2023, dodatkowa opłata – zgodnie z informacjami na stronie czasopisma

Energies Special Issue “Waste Water Treatment and Energy Recovery: Opportunities and Challenges” (Lista MEiN 140 pkt., IF 3.252)

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/WWT_ER 

Termin nadesłanie prac: 31.05.2023, dodatkowa opłata – zgodnie z informacjami na stronie czasopisma

Land Special Issue “Constructed Green Areas as a Challenge for Spatial Planning at the Local and Regional Levels” (Lista MEiN 100 pkt., IF 3.905, CiteScore 3.2)

https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/GreenAreas_SpatialPlanning 

Termin nadesłanie prac: 30.06.2023, dodatkowa opłata – zgodnie z informacjami na stronie czasopisma

Dla artykułów skierowanych do czasopism MDPI możliwe jest uzyskanie rabatu od opłaty regularnej

Artykuły podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej

Ramowy program
konferencji on-line

01.06.2023 r.
Ruben Hotel

9:00 - 9:30

Otwarcie konferencji

9:30 - 14:00

Sesje plenarne

14:00 - 15:00

Obiad

15:00 - 17:00

Sesje plenarne i posterowe

19:00 - 23:00

Uroczysta kolacja

Ruben Hotel

al. Konstytucji 3 Maja 1a
65-805 Zielona Góra

02.06.2023 r.
ZZO Marszów

9:30 - 11:30

Sesje plenarne

11:30 - 12:30

Sesje plenarne i posterowe

12:30 - 14:00

Sesja terenowa

14:00 - 15:00

Obiad

ZZO Marszów

Marszów 50a
68-200 Żary

Komitet Naukowy

Członkowie

dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ, Polska – przewodnicząca, sekcja Inżynieria Środowiska

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ, Polska – przewodniczący, sekcja Kształtowanie Środowiska

José Carlos Almeida, Eng, PhD, Politechnika w Guarda, Portugalia

prof. dr hab. inż. Krzysztof Barbusiński, Politechnika Śląska, Polska

prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. Charzyński Przemysław, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska, WG SUITMA - IUSS

dr Stefanos Giannakis, Universidad Politécnica de Madrid, Hiszpania

dr hab. Piotr Hulisz, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Polska

dr hab. inż. Marcin Jarnut, Ekoenergetyka-Polska S.A.

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

prof. dr hab. inż. Cezary Kabała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze

dr Iryna Kazymyra, Assoc. Prof., Politechnika Lwowska, Ukraina

Tadeusz Kuczyński, Eng, PhD, DSc, ProfTit, University of Zielona Góra, Poland

prof. Heekwan Lee, Państwowy Uniwersytet Incheon, South Korea

dr Ehsan Noroozinejad Farsangi, Assoc. Prof., Uniwersytet Zaawansowanych Technologii, Iran

prof. dr hab. inż. Iwona Skoczko, Politechnika Białostocka, Polska

dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PS, Politechnika Śląska, Polska

dr hab. Wilfried Winiwarter, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Polska

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła, Politechnika Częstochowska, Polska

dr hab. inż. Arkadiusz Dyjakon, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska

prof. hab. Zbigniew Zagórski, SGGW w Warszawie, Polska, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 

dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komitet organizacyjny

Członkowie

dr inż. Jakub Kostecki – przewodniczący

dr inż. Ewelina Płuciennik-Koropczuk – v-ce przewodniczący

mgr inż. Radosław Grech – v-ce przewodniczący

dr inż. Jacek Połomka – v-ce przewodniczący

dr inż. Anita Jakubaszek

dr inż. Marta Gortych

dr inż. Piotr Ziembicki

Agnieszka Lednik – Stachowska

mgr inż. Wojciech Dronia

Konferencja pod patronatem

Client 1
Client 3

Rejestracja na konferencje

W celu zarejestrowania się na konferencję należy wypełnić formularz on-line